Stylegent

Bộ sưu tập

Tuần đánh giá ngày 7 tháng 3 năm 2014 1 / 7

Một triệu mảnh nhỏ

Gì: Điêu khắc El Anatsui

Ở đâu: Bảo tàng Hoàng gia Ontario, Toronto

Tác phẩm phức tạp này đã truyền cảm hứng cho trợ lý biên tập viên thời trang của chúng tôi, Tyler Franch, và anh ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng bộ sưu tập thu đông gần đây nhất của Givenchy có một câu chuyện màu rất giống nhau. Màu sắc cho mùa thu - bạn đã nghe thấy nó ở đây đầu tiên!

Tắt máy: Một chiến dịch mới yêu cầu cha mẹ đi điện thoại miễn phí trong một ngày

Tắt máy: Một chiến dịch mới yêu cầu cha mẹ đi điện thoại miễn phí trong một ngày

Ngôi sao lớn tiếp theo của Hollywood

Ngôi sao lớn tiếp theo của Hollywood

Giao dịch điên trong ngày

Giao dịch điên trong ngày