Stylegent
Phụ nữ thống trị tại Thế vận hội - hãy ngừng so sánh họ với đàn ông

Phụ nữ thống trị tại Thế vận hội - hãy ngừng so sánh họ với đàn ông

Đô vật và huy chương vàng Erica Wiebe. Ảnh, Charlie Riedel / Báo chí liên kết. Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Sportsnet. Bây giờ Thế vận hội Rio đang ở phía sau chúng ta, sự kiện chính của...